Professionals

Your Journey to a Fulfilling Life

Samenwerking met professionals

We geloven dat een nauwe samenwerking met o.a. GGZ, huisarten, POH’ers, het Stadsteam Enkhuizen en verslavingszorg van onschatbare waarde is voor het creëren van een ondersteunend netwerk voor jongvolwassenen. Hierdoor kunnen we niet alleen hun levensvaardigheden verbeteren, maar ook hun fysieke en mentale welzijn bevorderen. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan hun persoonlijke en sociale doelen. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk trajectplan waarin vaste momenten worden genomen voor evaluatie en eventuele aanpassingen. Trajectbegeleiding wordt op verschillende manieren aangeboden en zijn dus wisselend van duur.